O nas

COMPUTANTI Biuro Rachunkowe Agnieszka Mazurkiewicz-Sobczyk to Twój wiarygodny partner w biznesie.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!

Usługi

Systematyczny wzrost stopnia skomplikowania problemów finansowo-podatkowo-księgowych powoduje, że coraz częściej przedsiębiorcy poszukują podmiotów, które umiejętnie łączą kompetencje i oferują „z jednej ręki” kompleksowe usługi doradcze oraz outsourcingowe. W tym zakresie w pełni zaspakajamy potrzeby naszych Klientów, proponując skorzystanie z kompleksowego zakresu usług bądź zestawu „uszytego na miarę” – dopasowanego do indywidualnych potrzeb i zmieniającego się w miarę pojawienia nowych.

Oferujemy szeroki zakres usług księgowości finansowej i płacowej, połączonej z doradztwem podatkowo-księgowym.

 

Oferta biura obejmuje: 

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych i doradztwo księgowe.
 2. Księgowość płacową wraz z założeniem i prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.
 3. Sporządzanie deklaracji i rozliczeń podatkowych.
 4. Prowadzenie elektronicznych rozliczeń z ZUS.
 5. Sporządzanie sprawozdań i raportów zewnętrznych oraz wewnętrznych (okresowe i roczne sprawozdania finansowe, sprawozdania statystyczne itd.) a także różnego rodzaju wniosków w tym wniosków VZM-1 o zwrot VAT za materiały budowlane dla klientów indywidualnych.  

 

Kompleksowe usługi księgowe oferujemy już od etapu rejestracji firmy: pomagamy przy wyborze optymalnej formy prawnej dla planowanej działalności a także doradzamy co do treści umowy lub statutu istotnych dla rozliczeń podatkowo-księgowych.

Oferta firmy obejmuje także reprezentację nowo powstającego podmiotu gospodarczego przy rejestracji firmy.

Z powodzeniem prowadzimy rachunkowość spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń; obsługujemy osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne.

 

Usługi księgowe świadczymy zarówno w siedzibie naszego biura jak i w siedzibie firmy klienta. Proponujemy także nadzór nad księgowością prowadzoną samodzielnie.

Pracujemy na nowoczesnym oprogramowaniu RESET, gwarantującym poprawność dokonywanych rozliczeń, zainstalowanym na profesjonalnym serwerze zapewniającym bezpieczeństwo danych.  

 

Korzyści dla klienta:

 • Szeroki zakres świadczonych usług (kompleksowa obsługa firmy, która pozwala na obniżenie ceny usługi: płace, kadry).
 • Postawa pro-kliencka, elastyczne warunki współpracy dostosowane do potrzeb klienta (miejsce, czas, okres, forma świadczenia usługi zgodnie z oczekiwaniami klienta: możliwość kontaktu on-line, osobisty odbiór dokumentów, dowóz dokumentów do klienta, świadczenie usługi w siedzibie firmy klienta, rozwiązywanie bieżących problemów przez telefon itp. …).
 • Uniknięcie inwestycji w kosztowne rozwiązania informatyczne.
 • Transfer odpowiedzialności  - Computanti Biuro Rachunkowe ubezpieczone jest  od odpowiedzialności cywilnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczonych usług.
 • Szybki dostęp do raportów finansowych i zarządczych (ciągły dostęp do informacji na temat stanu finansów, danych dotyczących dokumentów źródłowych i uzyskanych wyników w formie konsultacji.
 • Reprezentowanie klienta w relacjach z instytucjami (Urząd Skarbowy, ZUS, PIP, GUS itp.), w oparciu o udzielone pełnomocnictwo.
 • Bezpłatne umieszczenie wizytówki Klienta na stronie www.computanti.pl
 • Programy lojalnościowe i rekomendacyjne.
 

 

Kontakt

COMPUTANTI

Biuro Rachunkowe

Agnieszka

Mazurkiewicz - Sobczyk

55-003 Chrząstawa Mała

ul. Jagodowa 14

tel. 795-507-577